Služby

Pobytové právo - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. Pobytové právo

Nás odborný a skúsený tím poskytuje komplexne právne služby pre cudzincov na úseku pobytov na základe zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to najmä pomoci pri:

- udelení prechodného pobytu (za účelom štúdia, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny) na území Slovenskej republiky

- udelení modrej karty pre vysokokvalifikovaných zamestnancov

- obnovení prechodného pobytu na území Slovenskej republiky

- udelení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

- registrácii pobytu občana EÚ.

Našich klientov zastupujeme pred cudzineckou políciou. Poskytujeme komplexnú službu, to znamená, že okrem riadneho procesu, kedy hájime záujmy klientov počas celého konania pred cudzineckou políciou vrátane účasti pri spisovaní úradných záznamov a pri kontrolách, v prípade potreby pripravíme za Vás aj riadne a mimoriadne opravné prostriedky.

S našimi službami pre cudzincov budete cítiť vždy istotu.

Odmenu za poskytnuté právne služby sa snažíme prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb a časový rozsah prác.

Ak máte záujem zistiť koľko by stálo riešenie Vášho problému, neváhajte a napíšte nám.

Dohodnite si konzultáciu / vyžiadajte si cenovú ponuku.

MáteXotázku?