Služby

Práva k nehnuteľnostiam - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. Práva k nehnuteľnostiam

Naša kancelária v oblasti práv k nehnuteľnostiam pre Vás vypracuje zmluvy týkajúce sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (predaj/ kúpa, darovanie, zámena), prenechania užívacieho práva k nehnuteľnostiam (nájom, podnájom a pod.), dohody týkajúce sa vyporiadania podielového spoluvlastníctva a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluvy o zriadení záložného práva, vecného bremena a pod.

Zmluvy týkajúce sa prevodov nehnuteľností vieme pripraviť aj ako zmluvy autorizované advokátom (podpis bez notára, rýchlejší zápis do katastra 20 dňová lehota, elektronické katastrálne konanie).

Samozrejmosťou je vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie jeho zápisu do katastra (zastupovanie v katastrálnom konaní).

Naša kancelária poskytuje aj poradenstvo pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní.

Odmenu za poskytnuté právne služby sa snažíme prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb a časový rozsah prác.

Ak máte záujem zistiť koľko by stálo riešenie Vášho problému, neváhajte a napíšte nám.

Dohodnite si konzultáciu / vyžiadajte si cenovú ponuku.

MáteXotázku?