Služby

Právo duševného vlastníctva - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. Právo duševného vlastníctva

V oblasti práva duševného vlastníctva sa venujeme predovšetkým registračným konaniam, ako je registrácia ochrannej známky (národnej, medzinárodnej, európskej), dizajnu a patentu.

Poskytujeme tiež poradenstvo v oblasti autorských a licenčných zmlúv.

V prípade registrácia ochrannej známky

  • Vám poradíme, aký druh ochrannej známky registrovať (slovná / obrazová / kombinovaná / resp. iná) a tiež formu ochrannej známky (národná/európska/medzinárodná).
  • navrhneme vhodné triedy tovarov a služieb, ktoré bude ochranná známka chrániť.
  • vyhodnotíme rozlišovaciu spôsobilosť označenia.
  • skontrolujeme, či nie sú registrované ochranné známky, ktoré by mohli byť podobné, alebo zhodné so známkou, ktorá má byť registrovaná (spracujeme tzv. rešerš).
  • zabezpečíme vypracovanie prihlášky ochrannej známky a jej podanie na príslušný úrad duševného (priemyselného) vlastníctva.

poskytneme poradenstvo a zastupovanie v konaní o zápis ochrannej známky pred príslušným úradom.

Odmenu za poskytnuté právne služby sa snažíme prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb a časový rozsah prác.

Ak máte záujem zistiť koľko by stálo riešenie Vášho problému, neváhajte a napíšte nám.

Dohodnite si konzultáciu / vyžiadajte si cenovú ponuku.

MáteXotázku?